Palety produkcja i sprzedaż

zapytaj o szczegóły

Palety jednorazowe

Ekonomiczny zamiennik palet EURO i EPAL

Mimo że na rynku palet zdecydowanie prym wiodą standaryzowane europalety – EURO i EPAL, nie wszyscy przedsiębiorcy potrzebują do swoich celów narzędzi o tak wysokiej jakości, a co za tym idzie – cenie. W niektórych przypadkach znacznie lepiej sprawdzą się bardziej elastyczne i tańsze palety jednorazowe.

Rynek nieustannie wymaga od przedsiębiorców usprawniania procesów logistycznych związanych z transportem towarów, czasem na bardzo duże odległości. Wiele firm i koncernów działa bowiem na skalę międzynarodową, podstawę ich funkcjonowania stanowi zaś często codzienny transport rozmaitych towarów z jednej lokalizacji do drugiej, oddalonej nierzadko o tysiące kilometrów.

Najważniejszą kwestią podczas takich skomplikowanych operacji logistycznych jest solidność i niezawodność narzędzi, które będą wówczas wykorzystywane. To od nich zależy bowiem bezpieczeństwo przewożonych towarów, a tym samym – powodzenie całego przedsięwzięcia, nierzadko kosztownego i obarczonego dużym ryzykiem finansowym. Czasem jednak zdarza się, że – przy zapewnieniu wymaganej wytrzymałości owych narzędzi – równie ważna okazuje się potrzeba optymalizacji kosztów związanych z transportem. Wówczas konieczne może być znalezienie rozwiązania pośredniego. Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystywanie w logistyce palet jednorazowych, charakteryzujących się jakością zbliżoną do europalet, znacznie jednak od nich tańszych.

Palety jednorazowe a palety EURO i EPAL

W różnego rodzaju przedsiębiorstwach spośród palet zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się certyfikowane palety EURO i EPAL, o których jakości najlepiej świadczy szereg kryteriów, jakie muszą spełnić przed oddaniem ich do użytku. Wykorzystywanie tego rodzaju palet w swojej firmie to gwarancja tego, że opieramy zachodzące w niej czynności i procesy na najlepszych możliwych narzędziach. Oczywiście – mają one jednak swoją cenę, która, w obliczu długofalowych korzyści płynących z ich wykorzystania, jest rozsądnym wkładem w prowadzenie firmy.

Czasem jednak nie są nam potrzebne palety o tak wysokiej jakości – potrzebujemy jedynie narzędzi, które dobrze wykonają swoje zadanie, nie będą jednocześnie kosztowały zbyt wygórowanej kwoty. Często taka sytuacja ma miejsce, gdy dostarczamy klientowi swoje produkty na palecie, której nie otrzymujemy z powrotem bądź za którą nie pobieramy kaucji. W takim przypadku zrozumiałe jest, że naszym celem będzie znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli na jak najlepsze wykonanie danego zadania przy jednoczesnej optymalizacji poniesionych kosztów.

Palety jednorazowe – czym się charakteryzują?

W takich sytuacjach jak opisana powyżej oraz zawsze wtedy, gdy szukamy rozsądnego kompromisu między jakością narzędzia a jego ceną, paleta jednorazowa to rozwiązanie idealne. Najogólniej mówiąc, palety jednorazowe nie wymagają certyfikatu EURO lub EPAL, a co za tym idzie – nie muszą spełniać norm European Pallet Association. W praktyce oznacza to, że palety jednorazowe mogą mieć nieco gorszą jakość niż palety EURO i EPAL, wciąż jednak na tyle wysoką, by z powodzeniem mogły być wykorzystywane do składowania i transportu ładunków wielkogabarytowych, nawet o znacznym ciężarze.

Z drugiej strony brak zewnętrznych wymogów dotyczących wymiarów i budowy palet jednorazowych sprawia, że istnieje możliwość przygotowania ich zgodnie ze spersonalizowanymi oczekiwaniami klienta, dzięki czemu mogą być one lepiej dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Co ciekawe, wbrew swojej nazwie omawiany rodzaj palet niekoniecznie musi mieć jednorazowe zastosowanie – jakość palet jednorazowych jest zazwyczaj na tyle wysoka, że z powodzeniem mogą one być wykorzystywane więcej niż raz. Oczywiście procesy związane z ich wykorzystaniem należy ściśle kontrolować i w momencie, kiedy uznamy, że paleta nie spełnia wymogów związanych z jakością, wymienić ją na nową.

Produkcja palet jednorazowych

Mimo że palety jednorazowe należą formalnie do innej kategorii niż europalety, sposób ich wytwarzania nie różni się w znacznym stopniu od produkcji palet EPAL i EURO – i w tym przypadku cykl technologiczny podlega bowiem szeregowi wymogów i ograniczeń decydujących o tym, jak ma wyglądać produkt końcowy. Takie elementy procesu, jak obróbka surowca, przycięcie go do odpowiednich rozmiarów czy też suszenie drewna są nieodzowne, by wytworzyć palety charakteryzujące się ściśle określonymi cechami i pożądaną jakością.

Warto mieć świadomość, że palety jednorazowe niekoniecznie muszą być drewniane – równie dobrze mogą być one wykonane z materiałów odpadowych. Bez względu jednak na to, jaki materiał zostanie użyty, wszystkie procesy technologiczne zachodzące podczas produkcji mają na celu wytworzenie palet, które będą charakteryzowały się wysoką jakością, tak, by jak najlepiej spełniały swoje zadania.

Zastosowanie palet jednorazowych

Jeśli chodzi o rodzaje zastosowań palet jednorazowych, są one w zasadzie bardzo podobne do zastosowań palet EURO i EPAL. Podobnie jak palety certyfikowane służą one do składowania towarów, np. w halach magazynowych, centrach logistycznych czy hurtowniach. Innym rodzajem zastosowań palet jednorazowych jest transport ładunków – tutaj jednak uwidacznia się zarazem główna różnica tego rodzaju palet w stosunku do europalet.

Trzeba bowiem podkreślić, że palety jednorazowe są szczególnie często wykorzystywane w pewnych specyficznych okolicznościach. Mowa tu o sytuacjach, kiedy dostawca dostarcza swoje towary na paletach, których nie otrzymuje potem z powrotem ani nie pobiera za nie żadnej kaucji. W takich sytuacjach zrozumiałe jest, że pragnie on zoptymalizować koszty dostawy, nie obniżając jednocześnie znacząco jakości narzędzi służących mu w transporcie. Wówczas palety jednorazowe okazują się rozwiązaniem idealnym – znacznie tańsze niż palety EURO i EPAL, nie odstają od nich znacząco wytrzymałością, stanowiąc rozsądny kompromis między kosztami dostawy a jakością wykorzystywanych w niej narzędzi.

Warto jednak zaznaczyć, że mimo wielu zbieżności cech palet jednorazowych z paletami certyfikowanymi nie mogą one być traktowane jako stuprocentowe ich odpowiedniki. Użycie do ich produkcji nieco gorszych materiałów niż tych, z których są wytwarzane europalety, sprawia, że ze względów bezpieczeństwa powinny być one używane stosunkowo krótko. Wykorzystywanie palet jednorazowych z takim natężeniem jak w przypadku palet EPAL i EURO może sprawić, że szybko dojdzie do uszkodzenia palety, a tym samym – znajdujących się na niej towarów.

Decyzję o tym, jaki rodzaj palety powinniśmy wykorzystać – jednorazową czy certyfikowaną, należy więc podejmować po uwzględnieniu naszych potrzeb co do wytrzymałości i częstotliwości używania palet oraz biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe.

Martex – producent palet jednorazowych

Mimo że najbardziej w branży jesteśmy znani jako producent europalet, to od lat jesteśmy również producentem palet jednorazowych. Wytwarzamy drewniane palety jednorazowe idealne dla różnorodnych zastosowań przemysłowych, ze składowaniem i transportem towarów na czele. Jak w przypadku wszystkich naszych produktów, także przy produkcji palet jednorazowych dokładamy wszelkich starań, by dostarczyć Państwu produkt najwyższej jakości, wyprodukowany z zachowaniem wszelkich standardów ekologicznych.

Wiemy, jak niestandardowe czasem mogą być potrzeby różnych branż i przedsiębiorstw – i jak elastyczna w związku z tym powinna być oferta firm produkujących mające im służyć w codziennej pracy narzędzia. Dopasowujemy się do oczekiwań naszych Klientów, wykonując dla nich zindywidualizowane palety jednorazowe, o parametrach i wymiarach jak najlepiej odpowiadających Ich potrzebom. Produkcja palet niestandardowych często wymaga przemyślanego podejścia, uwzględniającego rozmaite czynniki, dlatego służymy także fachowym doradztwem. W razie wątpliwości, jakie palety jednorazowe będą najlepiej spełniały swoje zadania, chętnie podpowiemy najlepsze rozwiązania, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i wielu zrealizowanych projektach.

 

abc
Facebook
Facebook
Facebook
KOD FACEBOOK
Twitter
Twitter
Twitter
KOD TWITTER